Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Povinně zveřejňované informace (ISVS)

       

Oficiální název
Důvod a způsob založení
 • dle zákona o obcích č. 128/200 Sb.
Organizační struktura
Kontaktní spojení
  Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
  Úterý 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00  
  Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
  Čtvrtek 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00  
  Pátek 07:30 - 12:00 13:00 - 14:00  

 

 

 

 

            

Bankovní spojení
 •  č. ú. 156510808/0300 (ČSOB, pobočka Prostějov) 
IČO
 •  00288004
DIČ
 •  CZ00288004

Rozpočet a zpráva o hospodaření

Žádosti o informace
 • na úřední desce
 • na internetové úřední desce na adrese: www.bedihost.eu >>>
 • v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách
 • emailem
Příjem žádostí a dalších podání
 • Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
 • Písemně na adresu: Obecní úřad Bedihošť, Prostějovská č.p. 13, 798 21 Bedihošť
 • Písemně se rozumí i elektronickou poštou na email: obecbedihost@volny.cz >>>
 • Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní odpověď.
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo je-li odpověď nedostačující, musí žadatel podat žádost písemně.
 • Sazebník úhrad za poskytování informací
Opravné prostředky
 • Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Formuláře pro řešení životních situací
 • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Bedihošť obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
 • Formuláře pro řešení obecných životních situacích naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz >>>
 • Další formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách www.form.cz >>>
Návody pro řešení životních situací 
Nejdůležitější předpisy
Úhrady za poskytování informací
 • nebyly zveřejněny
Licenční smlouvy
 • nezveřejněny 
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Výroční zprávy za jednotlivý rok naleznete v poslední sekci v kategorii " Úřad >>> "
Seznam organizací a organizačních složek
Datová schránka
 • ap8b2fe  
Technické parametry přijímaných datových zpráv
 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
 • *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft Word 97 a vyšší)
 • *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Word 97 a vyšší)
 • *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
 • Maximální velikost datové zprávy:
 • Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.
 • Kontrola datové zprávy:
 • Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/2009 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikostí maximální stanovenou velikost.