Jdi na obsah Jdi na menu
 


 ~ 2020 ~

název dokumentu vyvěšeno sňato
     
pdf.gif Schválený rozpočet Svazku obcí Prostějov-venkov na rok 2021 22.12.2020 xx.xx.2020
pdf.gif  Oznámení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 147788/2020 14.12.2020 04.01.2021
pdf.gif  Daň z nemovitých věcí za rok 2021 01.12.2020 xx.xx.2020
pdf.gif  Návrh rozpočtu obce Bedihošť na rok 2021 23.11.2020 09.12.2020
pdf.gif  Usnesení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 125061/2020 20.10.2020 01.12.2020
pdf.gif  Usnesení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 125068/2020 20.10.2020 01.12.2020
pdf.gif  Usnesení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 125072/2020 20.10.2020 01.12.2020
pdf.gif  Oznámení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 124711/2020 19.10.2020 01.12.2020
Rozpočtový proces Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2020 14.10.2020 xx.xx.2020
pdf.gif  Aukční vyhláška - parcelní č. 822 a 821 v k.ú. Bedihošť - 3.-5.11.2020 14.10.2020 11.11.2020
pdf.gif  Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - 12.10.-18.12.2020 08.10.2020 xx.xx.2020
pdf.gif  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Výšovice a v navazující části k.ú. Pivín, Bedihošť a Vřesovice u Prostějova - oznámení o aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků 18.08.2020 03.09.2020
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2019 29.06.2020 xx.xx.2020
pdf.gif  Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 23.06.2020 03.08.2020

Závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2019
pdf.gif  Fin 2-12 M (rok 2019)
pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2019)
pdf.gif Rozvaha (rok 2019)
pdf.gif Příloha (rok 2019)
pdf.gif Přijaté a vydané dotace (rok 2019)
pdf.gif  Fondy obce Bedihošť (rok 2019)
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2019

pdf.gif Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť - 2019
09.06.2020 xx.xx.2020
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2019 13.05.2020 29.06.2020

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
pdf.gif  Fin 2-12 M (rok 2019)
pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2019)
pdf.gif Rozvaha (rok 2019)
pdf.gif Příloha (rok 2019)
pdf.gif Přijaté a vydané dotace (rok 2019)
pdf.gif  Fondy obce Bedihošť (rok 2019)
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2019

pdf.gif Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť - 2019
30.04.2020 27.05.2020
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k tématu Koronavirus COVID - 19 13.03.2020 02.09.2020
pdf.gif Mimořádná opatření - dočasné omezení provozu autobusové dopravy 12.03.2020 02.09.2020
pdf.gif Mimořádné opatření - uzavření škol 10.03.2020 30.06.2020
pdf.gif Mimořádné opatření - zákaz akcí 10.03.2020 13.03.2020
pdf.gif Mimořádné opatření - nařízení karantény pro osoby blízké 09.03.2020 30.06.2020
pdf.gif Mimořádné opatření při shromáždění nad 5000 osob 09.03.2020 13.03.2020
Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje občanům k tématu Koronavirus COVID - 19  02.03.2020 02.09.2020
pdf.gif Oznámení o vyhlášení elektronické aukce - 25.-27.2.2020 12.02.2020 27.02.2020
pdf.gif Veřejná vyhláška Státního pozemkového úřadu - SPU 001140/2020 17.01.2020 03.02.2020

~ Rozpočtové opatření obce ~

název dokumentu zveřejnění sejmutí
     
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 01/2020 10.02.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 02/2020 09.03.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 03/2020 30.03.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 04/2020 20.04.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 05/2020 20.05.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 06/2020 15.06.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 07/2020 20.07.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 08/2020 24.08.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 09/2020 29.09.2020 04.01.2021