Jdi na obsah Jdi na menu
 


 ~ 2020 ~

název dokumentu vyvěšeno sňato
     
pdf.gif Schválený rozpočet Svazku obcí Prostějov-venkov na rok 2021 22.12.2020 xx.xx.2020
pdf.gif  Oznámení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 147788/2020 14.12.2020 04.01.2021
pdf.gif  Daň z nemovitých věcí za rok 2021 01.12.2020 02.02.2021
pdf.gif  Návrh rozpočtu obce Bedihošť na rok 2021 23.11.2020 09.12.2020
pdf.gif  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bedihošť 23.11.2020 09.12.2020
pdf.gif  Usnesení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 125061/2020 20.10.2020 01.12.2020
pdf.gif  Usnesení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 125068/2020 20.10.2020 01.12.2020
pdf.gif  Usnesení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 125072/2020 20.10.2020 01.12.2020
pdf.gif  Oznámení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova - SÚ/1702/2020-Na - č.j. PVMU 124711/2020 19.10.2020 01.12.2020
Rozpočtový proces Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2020 14.10.2020 xx.xx.2020
pdf.gif  Aukční vyhláška - parcelní č. 822 a 821 v k.ú. Bedihošť - 3.-5.11.2020 14.10.2020 11.11.2020
pdf.gif  Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - 12.10.-18.12.2020 08.10.2020 19.12.2020
pdf.gif  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Výšovice a v navazující části k.ú. Pivín, Bedihošť a Vřesovice u Prostějova - oznámení o aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků 18.08.2020 03.09.2020
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2019 29.06.2020 04.01.2021
pdf.gif  Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 23.06.2020 03.08.2020

Závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2019
pdf.gif  Fin 2-12 M (rok 2019)
pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2019)
pdf.gif Rozvaha (rok 2019)
pdf.gif Příloha (rok 2019)
pdf.gif Přijaté a vydané dotace (rok 2019)
pdf.gif  Fondy obce Bedihošť (rok 2019)
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2019

pdf.gif Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť - 2019
09.06.2020 04.01.2021
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2019 13.05.2020 29.06.2020

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
pdf.gif  Fin 2-12 M (rok 2019)
pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2019)
pdf.gif Rozvaha (rok 2019)
pdf.gif Příloha (rok 2019)
pdf.gif Přijaté a vydané dotace (rok 2019)
pdf.gif  Fondy obce Bedihošť (rok 2019)
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2019

pdf.gif Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť - 2019
30.04.2020 27.05.2020
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k tématu Koronavirus COVID - 19 13.03.2020 02.09.2020
pdf.gif Mimořádná opatření - dočasné omezení provozu autobusové dopravy 12.03.2020 02.09.2020
pdf.gif Mimořádné opatření - uzavření škol 10.03.2020 30.06.2020
pdf.gif Mimořádné opatření - zákaz akcí 10.03.2020 13.03.2020
pdf.gif Mimořádné opatření - nařízení karantény pro osoby blízké 09.03.2020 30.06.2020
pdf.gif Mimořádné opatření při shromáždění nad 5000 osob 09.03.2020 13.03.2020
Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje občanům k tématu Koronavirus COVID - 19  02.03.2020 02.09.2020
pdf.gif Oznámení o vyhlášení elektronické aukce - 25.-27.2.2020 12.02.2020 27.02.2020
pdf.gif Veřejná vyhláška Státního pozemkového úřadu - SPU 001140/2020 17.01.2020 03.02.2020

~ Rozpočtové opatření obce ~

název dokumentu zveřejnění sejmutí
     
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 01/2020 10.02.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 02/2020 09.03.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 03/2020 30.03.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 04/2020 20.04.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 05/2020 20.05.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 06/2020 15.06.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 07/2020 20.07.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 08/2020 24.08.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 09/2020 29.09.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 10/2020 26.10.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 11/2020 23.11.2020 04.01.2021
pdf.gif Rozpočtové opatření č. 12/2020 21.12.2020 04.01.2021