Jdi na obsah Jdi na menu
 


 ~ 2017 ~

název dokumentu vyvěšeno sňato
     
pdf.gif  Rozpočtové opatření Svazek obcí Prostějov - venkov č. 2/2017 11.12.2017 02.01.2018
pdf.gif  MAS Prostějov venkov o.p.s. - výzva PRV a IROP 07.12.2017 02.01.2018
pdf.gif Výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2017 29.11.2017 18.12.2018
pdf.gif  Návrh rozpočtu obce Bedihošť na rok 2018 29.11.2017 18.12.2018
pdf.gif  Rozpočet Svazku obcí Prostějov-venkov na rok 2018 29.11.2017 31.12.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření Svazku obcí Prostějov-venkov č. 1/2017 10.11.2017 02.01.2018

pdf.gif  Návrh rozpočtu Svazku obcí Prostějov-venkov na rok 2018   pdf.gif Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Svazku obcí Prostějov-venkov

10.11.2017 29.11.2017
pdf.gif  Opatření obecné povahy - lesní zákon 07.11.2017 18.12.2017
pdf.gif  Záměr obce - prodej části pozemku p.č. 696/18 26.10.2017 20.11.2017
pdf.gif  E.ON - energetický zákon - ořezy dřevin 16.10.2017 20.11.2017
pdf.gif  Návrh opatření obecné povahy - zákaz těžby smrku a borovice 18.09.2017 18.10.2017

 pdf.gif Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě  

Soupis nemovitostí - okres Prostějov

11.09.2017 09.10.2017
pdf.gif  Záměr obce - prodej pozemku p.č. 696/26 24.08.2017 21.09.2017
pdf.gif  Záměr obce - prodej části pozemku p.č. 1375 24.08.2017 21.09.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 21.08.2017 26.10.2017

Veřejná vyhláška - Ochranná pásma letiště Prostějov

  pdf.gif Opatření obecné povahy  pdf.gif 1. Ochranná pásma  pdf.gif 2. OP s výškovým omezením staveb a výškové překážky  pdf.gif 3. OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN  pdf.gif 4. OP ornitologické   pdf.gif 5. Tabulka výškových překážek  pdf.gif 6. Tabulka všech zaměřených bodů
27.07.2017 21.08.2017
pdf.gif  Informace o výskytu - Africký mor prasat 28.06.2017 27.07.2017

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016
pdf.gif Závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2016
pdf.gif  Fin 2-12 M (rok 2016)  
pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2016)  
pdf.gif Rozvaha (rok 2016) 
pdf.gif Příloha (rok 2016) 
pdf.gif Přijaté a vydané dotace (rok 2016) 
pdf.gif  Fondy obce Bedihošť (rok 2016) 
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2016

pdf.gif Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť - 2016

27.06.2017 27.06.2018
pdf.gif  Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků - podání námitek do 20.9.2017 20.06.2017 20.09.2017
pdf.gif  Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  katastralní území Bedihošť, p.č. 601/1 20.06.2017 20.09.2017
pdf.gif  Záměr obce - pronájem nebytových prostor - Prostějovská 3 09.06.2017 28.06.2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
pdf.gif Závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2016
pdf.gif  Fin 2-12 M (rok 2016)  
pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2016)  
pdf.gif Rozvaha (rok 2016) 
pdf.gif Příloha (rok 2016) 
pdf.gif Přijaté a vydané dotace (rok 2016) 
pdf.gif  Fondy obce Bedihošť (rok 2016) 
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2016

pdf.gif Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť - 2016

22.05.2017 07.06.2017
pdf.gif Oznámení o provádění aplikace přípravku nebezpečného pro včely - do 22.5.2017 18.05.2017 23.05.2017

Veřejná vyhláška - Ochranná pásma letiště Prostějov

  pdf.gif Návrh opatření obecné povahy  pdf.gif 1. Ochranná pásma  pdf.gif 2. OP s výškovým omezením staveb a výškové překážky  pdf.gif 3. OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN  pdf.gif 4. OP ornitologické   pdf.gif 5. Tabulka výškových překážek  pdf.gif 6. Tabulka všech zaměřených bodů 

15.05.2017 20.06.2017
pdf.gif Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 03.05.2017 31.05.2017
pdf.gif  Porovnání výpočtu cen vodného a stočného 25.04.2017 31.05.2017
pdf.gif  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Olomoucký kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2017 25.04.2017 31.05.2017
pdf.gif  Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 11.04.2017 18.05.2017
pdf.gif  Střednědobý výhled rozpočtu obce Bedihošť - rok 2018 - 2020 03.04.2017 02.01.2018
pdf.gif Oznámení o provádění aplikace přípravku nebezpečného pro včely - do 7.4.2017 29.03.2017 07.04.2017
pdf.gif  EIA - závěr zjišťovacího řízení - MUBEA SBS - výrobní areál 22.03.2017 07.04.2017
pdf.gif  Rozpočet obce Bedihošť na rok 2017 15.03.2017 02.01.2018
pdf.gif  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bedihošť - rok 2018 - 2020 14.03.2017 07.04.2017
pdf.gif  Ukončení mimořádného veterinárního opatření  - aviární influenza (subtyp H5N8) 14.03.2017 03.04.2017

 pdf.gif Informace pro veřejnost - katastr nemovitostí  

 pdf.gif Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě  

Soupis nemovitostí - okres Prostějov

24.02.2017 22.03.2017

Závěrečný účet Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2016 

pdf.gif Fin 2-12 M - Svazek obcí Prostějov-venkov
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí - Svazek obcí Prostějov-venkov
 pdf.gif Výkaz zisku a ztráty - Svazek obcí Prostějov-venkov
 pdf.gif Závěrečný účet - Svazek obcí Prostějov-venkov

pdf.gif Rozvaha - Svazek obcí Prostějov-venkov
pdf.gif Příloha - Svazek obcí Prostějov-venkov

08.02.2017 14.03.2017
pdf.gif  Dokumentace MUBEA SBS - výrobní areál 30.01.2017 24.02.2017
pdf.gif  Mimořádná veterinární opatření  - aviární influenza (subtyp H5N8) 11.01.2017 24.02.2017
pdf.gif  Oprava metodiky kontroly zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017 10.01.2017 24.02.2017

~ Rozpočtové opatření obce ~

název dokumentu zveřejnění sejmutí
     
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 12/2017 09.01.2018 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 11/2017 10.12.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 10/2017 20.11.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 9/2017 11.10.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 8/2017 14.09.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 7/2017 01.08.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 6/2017 03.07.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 5/2017 31.05.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 4/2017 30.04.2017 31.01.2018
pdf.gif  Rozpočtové opatření č. 3/2017 12.04.2017 31.01.2018

 ~ Výběrová řízení ~

název dokumentu vyvěšeno sňato
     
pdf.gif Konkursní řízení - ředitel ZŠ Klenovice na Hané 15.06.2017 17.07.2017