Jdi na obsah Jdi na menu
 


 ~ 2015 ~

název dokumentu vyvěšeno sňato
     
pdf.gif  Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 09.12.2015 13.01.2016
pdf.gif  Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností  30.11.2015 16.12.2015
pdf.gif Návrh rozpočtu obce Bedihošť na rok 2016 30.11.2015 16.12.2015
pdf.gif  Odstávka systému pro vyřízení občanských průkazů a cestovních dokladů 20.11.2015 16.12.2015
pdf.gif  Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Stavěl 29.10.2015 16.12.2015
pdf.gif  Upozornění Úřadu práce ČR - průkazy osoby se zdravotním postižením 29.10.2015 16.12.2015
pdf.gif  Záměr na prodej pozemku p.č. 332/2 a 332/3 v katastrálním území Bedihošť 23.10.2015 20.11.2015
pdf.gif  Návrh rozpočtu Svazku obcí Prostějov-venkov na rok 2016 23.10.2015 20.11.2015
pdf.gif Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 12.10.2015 22.09.2015 12.10.2015
pdf.gif Usnesení o oznámení dražebního roku - 16.10.2015 16.09.2015 16.10.2015
pdf.gif Záměr obce pronajmout nebytové prostory bývalého pohostinství - prodloužení termínu do 2.10.2015 15.09.2015 06.10.2015
pdf.gif Mobilní sběr odpadu - 19.9.2015 10.09.2015 22.09.2015

pdf.gif Upozornění pro vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) k dodržování ořezu dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

02.09.2015 16.12.2015
pdf.gif Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy 01.09.2015 16.09.2015
pdf.gif Záměr obce pronajmout nebytové prostory bývalého pohostinství 17.08.2015 06.10.2015

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07

pdf.gif Návrh Opatření obecné povahy  pdf.gif Program zlepšování kvality ovzduší  pdf.gif Veřejná vyhláška

17.07.2015 18.08.2015
pdf.gif Veřejná vyhláška o veřejném jednání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 13.07.2015 18.08.2015
Úřední deska Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj - mimořádná veterinární opatření ----------- -----------
Státní veterinární správa - Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákáz a ochranných pásem ----------- -----------
pdf.gif  Pořízení prostředků pro separaci a svoz bioodpadu v obci Bedihošť č. 61/2015 18.06.2015 15.07.2015
pdf.gif Informace pro občany - katastr nemovitostí 18.05.2015 18.06.2015

Závěrečný účet obce za rok 2014

  
pdf.gif Závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2014
- Fin 2-12 M (rok 2014)  
pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2014) 
pdf.gif Rozvaha (rok 2014)
pdf.gif Příloha  (rok 2014) 
pdf.gif Přijaté a vydané dotace  (rok 2014) 
pdf.gif  Fondy obce Bedihošť (rok 2014) 
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2014 
pdf.gif Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť - 2014 

14.05.2015 15.06.2015
pdf.gif Farma - technická zpráva  06.05.2015 08.06.2015
pdf.gif Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2015 29.04.2015 02.06.2015

Závěrečný účet Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2014  

pdf.gif Fin 2-12 M - Svazek obcí Prostějov-venkov
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí - Svazek obcí Prostějov-venkov
 pdf.gif Výkaz zisku a ztráty - Svazek obcí Prostějov-venkov
 pdf.gif Závěrečný účet - Svazek obcí Prostějov-venkov
pdf.gif Příloha - Svazek obcí Prostějov-venkov
29.04.2015 02.06.2015
pdf.gif Oznámení chovatelům včel 29.04.2015 02.06.2015
pdf.gif Moravská vodárenská, a.s. - vyúčtování 2014 24.04.2015 06.05.2015
pdf.gif Oznámení o ochraně včel, živočichů a vodních organismů 13.04.2015 06.05.2015

pdf.gif Národní plán povodí Dunaje  pdf.gif Výzva k uplatnění připomínek 

01.04.2015  06.05.2015
pdf.gif Dražební vyhláška - Nerudova č.p. 85 - 22.4.2015 09.03.2015  27.04.2015
pdf.gif Návrh rozpočtu Svazku obcí Prostějov venkov na rok 2015 06.03.2015  18.05.2015
 pdf.gif Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  25.02.2015  18.05.2015

 ~ Výběrová řízení ~

název dokumentu vyvěšeno sňato
     
pdf.gif Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství Bedihošť 22.09.2015 16.12.2015

pdf.gif Výběrové řízení - účetní, administrativní pracovník v obci Tvorovice

doc.gif Přihláška do výběrového řízení

10.08.2015 02.09.2015

pdf.gif Výzva k podání nabídky - byty v obci Bedihošť

doc.gif Obchodní podmínky - Smlouva o dílo - byty v obci Bedihošť 

pdf.gif Protokol o zadavatelem uveřejněné dokumentaci k VZ na profilu zadavatele  pdf.gif Dodatečné informace 29072015  pdf.gif Dodatečné informace 29072015A

15.07.2015 18.08.2015

pdf.gif Pořízení prostředků pro separaci a svoz bioodpadu v obci Bedihošť

doc.gif Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti     doc.gif Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  doc.gif Krycí list nabídky  doc.gif Položkový rozpočet

27.04.2015 18.05.2015

pdf.gif Zřízení školní dílny na ZŠ a MŠ Bedihošť  

doc.gif Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti     doc.gif Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  doc.gif Krycí list nabídky  doc.gif Položkový rozpočet      doc.gif Souhrnná technická zpráva

07.04.2015 06.05.2015