Jdi na obsah Jdi na menu
 


 ~ 2013 ~

 

název dokumentu vyvěšeno sňato
pdf.gif Návrh rozpočtu obce Bedihošť na rok 2014  02.12.2013  17.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 Svazku obcí Prostějov - venkov  26.11.2013  12.12.2013
 pdf.gif Záměr obce - prodej pozemku p.č. 1324/1, 1324/2, 1324/3 v k.ú. Bedihošť  07.10.2013  23.10.2013
 pdf.gif Záměr obce - prodej pozemku p.č. 696/18 v k.ú. Bedihošť  07.10.2013  23.10.2013
pdf.gif Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny PČR - předčasné volby 2013  24.09.2013  10.10.2013
 pdf.gif Informace o počtu a sídle vol. okrsků  24.09.2013  10.10.2013
pdf.gif Exekuční elektronická dražba nemovitosti - č.j. 103 Ex 54318/12-41 15.07.2013  11.09.2013
 pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2012 - č.j. KÚOK 4938/2013 21.05.2013  21.06.2013

Rozpočtové příjmy a výdaje obce za rok 2012

pdf.gif Ministerstvo financí - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních správných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M (rok 2012) pdf.gif Modernizace bytového fondu a sociální fond obce Bedihošť (rok 2012) pdf.gif Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů (rok 2012) pdf.gif Výkaz zisku a ztráty (rok 2012)  pdf.gif Rozvaha (rok 2012) pdf.gif Příloha rozvahy (rok 2012)

21.05.2013  22.06.2013
pdf.gif Závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2012 21.05.2013  22.06.2013
pdf.gif Pravidelné očkování psů 2013 10.04.2013  17.04.2013
pdf.gif Návrh rozpočtu obce Bedihošť na rok 2013 29.03.2013  15.04.2013
pdf.gif 10. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. 27.03.2013  15.04.2013

Výsledek hospodaření Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2012  

pdf.gif Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2 - 12 M (rok 2012)

pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2012  

pdf.gif Výkaz zisku a ztráty svazku obcí Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2012 

pdf.gif Rozvaha Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2012pdf.gif Příloha rozvahy Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2012

26.03.2013  15.04.2013
 pdf.gif Záměr obce - prodej pozemku p.č. 571, 571/1, 571/2 v k.ú. Bedihošť 11.03.2013  29.03.2013