Jdi na obsah Jdi na menu
 


 ~ 2012 ~

název dokumentu vyvěšeno sňato
pdf.gif  Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazku obcí Prostějov - venkov  07.12.2012  07.01.2013
pdf.gif Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 1/2012  07.12.2012  07.01.2013

pdf.gif Informace o počtu a sídle vol. okrsků  pdf.gif Místo konání voleb 2013  pdf.gif Počet členů volební komise - volba prezidenta               

27.11.2012  11.01.2013
pdf.gif Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 30.11.2012  11.01.2013
pdf.gif Záměr na pronájem nebytových prostor "Prostějovská č.p. 3 (bývalá prodejna textilu)"  05.11.2012   22.11.2012
pdf.gif Přenosná volební urna pro krajské volby 2012  03.11.2012   20.11.2012
pdf.gif Moravská vodárenská, a.s. - odečty vodoměrů 03.11.2012  20.11.2012
pdf.gif Pozemkový fond ČR - veřejná nabídka pozemků určených k prodeji 03.11.2012  20.11.2012
pdf.gif Oznámení o době a místě konání krajských voleb 2012 25.09.2012 10.10.2012
pdf.gif Mimořádné opatření ze dne 20.09.2012 25.09.2012 10.10.2012
pdf.gif Upozornění společnosti E.ON Česká republika s.r.o. na odstranění a ořez dřevin vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. 17.09.2012  05.10.2012
pdf.gif Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 2012 04.09.2012  30.09.2012

Výsledek hospodaření Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2011  

pdf.gif Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2 - 12 M (rok 2011)

pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2011  

pdf.gif Výkaz zisku a ztráty svazku obcí Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2011 

pdf.gif Rozvaha Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2011pdf.gif Příloha rozvahy Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2011

23.05.2012  15.06.2012
pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2011 - č.j. KÚOK 3790/2012 01.05.2012  23.05.2012
pdf.gif Výběrové řízení - oprava chodníků v ul. Prostějovská 21.04.2012  08.05.2012
pdf.gif Výběrové řízení - chodníky a veřejné osvětlení v ul. Nerudova a Palackého 21.04.2012  08.05.2012
pdf.gif Záměr obce - prodej pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Bedihošť 02.04.2012  19.04.2012
pdf.gif Rozpočet sociálního fondu obce Bedihošť - 2012 02.04.2012  19.04.2012
pdf.gif Rozpočet obce Bedihošť na rok 2012 29.03.2012  19.04.2012

Rozpočtové příjmy a výdaje obce za rok 2011

pdf.gif Ministerstvo financí - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních správných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M (rok 2011) pdf.gif Modernizace bytového fondu obce Bedihošť (rok 2011) pdf.gif Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů (rok 2011) pdf.gif Čerpání prostředků a hospodaření sociálního fondu (rok 2011)

19.03.2012  19.04.2012
pdf.gif Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Projekt "Vzdělávejte se pro růst!" 01.03.2012  17.03.2012
pdf.gif Výběrové řízení na místo pracovníka obecního úřadu 01.03.2012  17.03.2012
pdf.gif Výroční zpráva obce Bedihošť za rok 2011 10.02.2012  01.03.2012
pdf.gif E.ON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.2.2014 06.02.2012  23.02.2012