Jdi na obsah Jdi na menu
 


~ 2011 ~

 

název dokumentu vyvěšeno sňato

pdf.gif Zadání veřejné zakázky obce Bedihošť - oprava chodníků

 28.12.2011   12.01.2012 

pdf.gif Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/6210/2011 ze dne 28.11.2011

 06.12.2011  22.12.2011
pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2012 Svazku obcí Prostějov - venkov  22.11.2011  10.12.2011

pdf.gif Usnesení o zastavení řízení " Přívod VTL plynovodu DN 400 PN 40 pro špičkový zdroj Prostějov "

 14.10.2011  30.10.2011

pdf.gif Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 16/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze - varroáza včel

 13.10.2011  29.10.2011
pdf.gif Výběrové řízení na pozici administrativní a spisový pracovník obecního úřadu  07.10.2011  21.10.2011

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Jan Šíma

 30.09.2011  15.10.2011

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Jan Šíma

 22.09.2011  07.10.2011

pdf.gif Plán svozu bioodpadu - 17.9.2011

 12.09.2011  17.09.2011

pdf.gif Upozornění společnosti E.ON Česká republika s.r.o. na odstranění a ořez dřevin vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

 09.09.2011  25.09.2011

pdf.gif Veřejná vyhláška - stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zón významného vodního toku Valová v úseku km 0,000 - 17,567 - č.j. OUBed/416/2011

 09.09.2011  25.09.2011
pdf.gif Informace o sběru nebezpečného odpadu dne 10.9.2011  07.09.2011  10.09.2011

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Jan Šíma

 06.09.2011  22.09.2011

pdf.gif Posuzování vlivů na životní prostředí

 17.08.2011  02.09.2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29.08.2011  13.08.2011  29.08.2011
pdf.gif Výsledek výběrového řízení - chodník a veřejné osvětlení v ulicích Nerudova a Palackého  10.08.2011  26.08.2011

pdf.gif Výsledek výběrového řízení - rekonstrukce dešťové kanalizace

 10.08.2011  26.08.2011

pdf.gif Záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Prostějovská č.p. 3 (bývalá prodejna textilu)

 09.08.2011  25.08.2011

pdf.gif Územní rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o změně stavby - stavební povolení - Lukáš Krajíček

 09.08.2011  25.08.2011

pdf.gif Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu " Rekonstrukce VTL přechod Čelčice - Prostějov, č. stavby 44145 "

 08.08.2011  24.08.2011

pdf.gif Upozornění živnostenského úřadu podnikatelům, kteří poskytují nebo zprostředkují spotřebitelské úvěry

 26.07.2011  11.08.2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 05.08.2011  20.07.2011  05.08.2011

pdf.gif Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spojeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - " Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 185 a novostavba garáže pro osobní automobil o 2 stáních u rodinného domu č.p. 185, č.j. PVMU 79246/2011 "

 19.07.2011  04.08.2011

pdf.gif Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 15.07.2011

 30.06.2011  15.07.2011

Informace o oznámení koncepce Ministerstva životního prostředí - 2011

pdf.gif Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci " Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje " 

Návrh koncepce

 27.06.2011  14.07.2011

pdf.gif Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spojeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - " Rekonstrukce VTL přechod Čelčice - Prostějov, č. stavby 44145 "

 17.06.2011  03.07.2011

pdf.gif Potvrzení bezdlužnosti celním úřadem

 03.06.2011  19.06.2011
pdf.gif Oznámení zahájení stavebního řízení a usnesení o přerušení řízení " Přívod VTL plynovodu DN 400 PN 40 pro špičkový zdroj Prostějov "  31.05.2011  16.06.2011

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Nerudova a Palackého a Rekonstrukce dešťové kanalizace - zadávací řízení

pdf.gif Zadávací podmínky nabídkové řízení - Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Nerudova a Palackého  pdf.gif Zadávací podmínky nabídkové řízení - Rekonstrukce dešťové kanalizace

 19.05.2011  05.06.2011

pdf.gif Veřejná vyhláška - návrh stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Valová v úseku km 0,000 - 17,567 - č.j. KUOK 49812/2011

 12.05.2011  28.05.2011

pdf.gif Územní rozhodnutí o změně stavby - stavební povolení - Eduard Dobeš

 09.05.2011  24.05.2011

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pokorný

 02.05.2011  18.05.2011

pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2010 - č.j. KÚOK 3606/2011

 28.04.2011  18.05.2011

pdf.gif Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

 28.04.2011  14.05.2011
pdf.gif Veřejná vyhláška " Daň z nemovitostí na rok 2011 "  27.04.2011  13.05.2011

Výsledek hospodaření Svazku obcí Prostějov-venkov za rok 2010

pdf.gif Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M (rok 2010) 

pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Prostějov-venkov za rok 2010

 11.04.2010  27.04.2011

pdf.gif Návrh rozpočtu na rok 2011 Svazku obcí Prostějov - venkov

 07.04.2011  27.04.2011

Rozpočtové příjmy a výdaje obce za rok 2010

pdf.gif Ministerstvo financí - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M (rok 2010) pdf.gif Modernizace bytového fondu obce Bedihošť (rok 2010) pdf.gif Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů (rok 2010) pdf.gif Čerpání prostředků a hospodaření sociálního fondu (rok 2010)

 07.04.2011  27.04.2011

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pokorný

 30.03.2011  16.04.2011

pdf.gif Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 1/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze - varroáza včel

 17.03.2011  02.04.2011

Prostějov venkov o.p.s. informuje

pdf.gif Dotazník pdf.gif Podnikatelé pdf.gif Místní spolky

 02.03.2011  18.03.2011

pdf.gif Rozpočet sociálního fondu obce Bedihošť - 2011

 02.03.2011  18.03.2011
pdf.gif Rozpočet obce Bedihošť 2011  02.03.2011  18.03.2011