Jdi na obsah Jdi na menu
 


~ 2010 ~

 

název dokumentu vyvěšeno sňato

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Milan Opravil

23.12.2010  11.01.2011 

pdf.gif Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci " Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje "

22.12.2010 10.01.2011

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Antonín Moudrý

22.12.2010 10.01.2011

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Valkovičová

09.12.2010 27.12.2010

pdf.gif 4. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.

19.11.2010 09.12.2010

pdf.gif Upozornění pro vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) k dodržování ořezu dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

26.10.2010 15.11.2010

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Anna Konupková

25.10.2010 14.11.2010

pdf.gif Oznámení o změně termínu konání ústního veřejného jednání návrhu " Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje "

25.10.2010 14.11.2010

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Valkovičová

19.10.2010 05.11.2010

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Marie Rundtová

18.10.2010 04.11.2010

pdf.gif Územní rozhodnutí o změně využítí území " Obnova zeleně v obci Bedihošť "

18.10.2010 04.11.2010

pdf.gif Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

07.10.2010 23.10.2010

pdf.gif Závěr zjišťovacího řízení " Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje "

01.10.2010 17.10.2010

pdf.gif Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Pišťák

08.09.2010 24.09.2010

pdf.gif Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - " Obnova zeleně v obci Bedihošť "

07.09.2010 23.09.2010

pdf.gif Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. 51366/ENV/10 - Teplárna Prostějov

19.07.2010 04.08.2010

pdf.gif Daň z nemovitosti 2010 - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu

14.05.2010 30.05.2010

pdf.gif Veřejně prospěšné práce

03.05.2010 19.05.2010

pdf.gif Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedihošť za rok 2009 - č.j. KUOK 20754/2010

22.04.2010 11.05.2010

pdf.gif Záměr na pronájem hasičské zbrojnice za účelem opravy

16.04.2010 05.05.2010

pdf.gif Podpora cestovního ruchu, záměr b.) ubytování, sport

07.04.2010 23.04.2010

pdf.gif Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 1/2010 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze - varroáza včel

23.03.2010 11.04.2010

pdf.gif Konkurzní řízení na ředitele Základní školy a mateřské školy v Bedihošti

09.03.2010 25.03.2010

pdf.gif Rozpočet obce Bedihošť 2010

23.02.2010 11.03.2010

pdf.gif Závěr zjišťovacího řízení " Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji "

02.02.2010 18.02.2010

pdf.gif Územní rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - Sklad drobného materiálu - Svatoslav Ondrýsek

19.01.2010 04.02.2010

pdf.gif Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků

18.01.2010 03.02.2010